Visie

Niet iedere zorgvrager gaat op dezelfde manier met zijn/haar ziekte of handicap om. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Aangepaste begeleiding voor zowel zorgvrager als de naasten, is vereist om de therapie te optimaliseren.

 

Ik heb regelmatig te maken met zorgvragers die na een ongeval (zoals een beroerte) grote veranderingen in hun leven ervaren, het zet alles op zijn kop. Het is meestal een acuut gebeuren, onverwacht en daardoor onvoorbereid.  Het treft het hele zijn van een persoon, zowel lichamelijk als psychisch. De ervaring leert mij, dat elke zorgvrager zijn specifieke behoefte aan begeleiding heeft.

 

Revaliderende zorgvragers wil ik helpen, om de fundamentele levensverrichtingen weer zo snel mogelijk op te pakken. Bij chronische ziektes, wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van de zorgvrager.

 

Ik laat de zorgvrager merken, dat hij/zij zichzelf mag zijn. Samen proberen we te zoeken naar positieve elementen, naar geluksmomenten hoe klein deze soms ook zijn. Op deze manier kan de zorgvrager zijn/haar leven betekenisvol ervaren.

Missie

Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleen ik verpleegkundige zorg op een professioneel verantwoorde wijze. Daarbij hoort ook psychosociale begeleiding, aandacht en steun.

 

Wanneer de zorgvrager lichamelijk en geestelijk kwetsbaar is, kan een vorm van wantrouwen ontstaan. Met de juiste benadering, probeer ik het vertrouwen van de zorgvrager weer op te bouwen.

 

Als verpleegkundige wil ik de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van de zorgvrager helpen bevorderen, op zowel lichamelijk als geestelijk vlak. Het is voor de zorgvrager al moeilijk genoeg om te leven met een beperking en daarbij wil ik hem/haar graag ondersteunen. ​

 

Ook geef ik graag advies of voorlichting aan de zorgvrager en familie, hoe zij op een effectieve manier kunnen leren omgaan met het ziektebeeld, de behandelingen en het bevorderen van zelfredzaamheid. ​

logo plat.PNG

KVK nummer 74506706

BIG reg: 09924040230

Knipsel 3.PNG
Knipsel.PNG
  • Facebook